www.visitkortdeluxe.com ägs och drivs av Reklamfirman Andersson Garcia.
Reklamfirman Andersson Garcia AB
Styckjunkargatan 7, 556 32 Jönköping
Telefon 0767-17 60 71

Nedan informerar vi om företagets riktlinjer, rutiner och villkor. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår integritetspolicy. Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida utan förvarning.

I villkoren nedan kallas visitkortdeluxe.com även som ”vi” eller ”oss” eller ”vår” eller ”våra”.

Uppladdade filer
Använd alltid upplösningen 300 dpi. Vi rekommenderar att kunderna noga granskar alla filer innan dom laddas upp till oss. Vi ansvarar inte för filer med dålig kvalitet.

Ångerrätt
När du väl genomfört en beställning på visitkortdeluxe.com kan den inte ändras. Detta för att produkten är specifikt utformad för dig och kan inte säljas till andra. Om vi levererar en felaktig eller skadad produkt, eller om du skulle upptäcka bristfällig kvalitet på den produkt eller tjänst som du köpt hos oss skall detta rapporteras till oss senast 14 dagar efter att du mottagit den aktuella varan eller tjänsten.

Reklamationer
Vid eventuella reklamationer ska ett mail skickas till [email protected] med en beskrivning av defekten och ett synligt foto som tydligt visar felet. Vi kommer att se över ditt ärende och återkommer med besked om eventuellt nytryck. Du är ansvarig att kontrollera stavning, layout och övrig återgivning så att Du med säkerhet är nöjd. Inget nytryck accepteras pga fel i stavning, layout eller övrig återgivning. Om vi levererar en felaktig eller skadad produkt, eller om du skulle upptäcka bristfällig kvalitet på den produkt eller tjänst som du köpt hos oss skall detta rapporteras till oss senast 14 dagar efter att du mottagit den aktuella varan eller tjänsten. Vänligen spara originalpaketet i samma skick som det mottagits. Notera att vi inte personligen kan acceptera reklamerade varor utan varorna måste skickas till oss per post. Kontakta oss via epost eller telefon innan du returnerar varan.

Utbud
Vi utvecklar våra produkter och tjänster kontinuerligt och förbehåller oss därmed rätten att vid varje givet tillfälle genomföra ändringar i våra produkter och tjänster utan att informera våra kunder eller besökare.

Färgåtergivning
Färgerna kan variera något från det som kunden ser på dataskärmen och den produkt som kunden mottar. Dataskärmar presenterar färger i ett färgsystem som heter RBG medan vår produktionsprocess använder det internationella färgsystemet CMYK och Pantone.

Barn eller icke myndiga besökare
visitkortdeluxe.com säljer inte produkter till personer under 18 år eller som inte är myndiga. För personer som ännu inte fyllt 18 år ställs det krav på att alla beställningar sker under övervakning av förälder eller förmyndare.

Om cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator.
Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Din webbläsare måste acceptera cookies, annars kommer du inte att kunna lägga varor i din kundvagn.

Personuppgifter
Företaget är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som Du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen och för marknadsföringsändamål av vårt företag. Dina personuppgifter kommer inte säljas till utomstående. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår verksamhet.

Begränsningar för användare
visitkortdeluxe.com med allt dess innehåll, inkluderat typsnitt, mjukvara, text, bilder, grafik, fotografier, dokument, layout, illustrationer samt övrig information, är en immateriell ägodel tillhörande visitkortdeluxe.com eller de juridiska personer som visitkortdeluxe.com har licensierat sådana rättigheter. Alla rättigheter till innehåll på denna sida är reserverade visitkortdeluxe.com. Det är strängt förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller på något annat sätt använda sig av vårt innehåll, förutom om det sker enligt överenskommelse med visitkortdeluxe.com.

Betalning

betalningDu måste betala den fullständiga kostnaden för din order innan vi bearbetar din beställning. Du kan betala genom att föra över pengarna till vårt Plus-Giro eller Bank-Giro eller med Payson som samarbetar med Visa/Mastercard och internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

Priset för de produkter eller tjänster som du beställer är giltiga endast vid den aktuella tidpunkten för din beställning. visitkortdeluxe.com förbehåller sig rätten att ändra priser för våra produkter och tjänster när och helst och utan förvarning. Förändringar av pris kan dock aldrig påverka redan beställda produkter och tjänster som redan har bekräftats från vår sida.

Du tar ansvar för att alla detaljer som du delger visitkortdeluxe.com under beställningsförloppet är korrekta, att du har alla nödvändiga rättigheter för att betala med de kreditkort, bankkort eller Paysonkonto som du använder och att du har tillgång till nödvändiga monetära resurser för att täcka de kostnader som du åtar dig i samband med din beställning.

Priser
Samtliga priser är angivna i Svenska kronor och är exklusive moms om inget annat anges. Samtliga priser gäller tills vidare, och kan när som helst ändras. Exempel på tillfällen då de ändras kan vara förändringar i valutakurser eller felskrivningar. Vi arbetar dock aktivt med att felaktigt angivna priser ej skall förekomma.

Kvantitet
Du accepterar en differens på 5% mellan den kvantitet som du beställt och en kvantitet som faktiskt mottagits. Du kommer inte att kräva kompensation för denna differens. På motsvarande sätt kan inte visitkortdeluxe.com kräva kompensation från dig, eller den juridiska enhet som du representerar, om levererad kvantitet överstiger 100% men understiger 105%.

Referenser
visitkortdeluxe.com äger rätten att referera till genomfört arbete i trycksaker, internet och annan marknadsföring. Om du inte vill att vi exponerar din vara måste du meddela oss detta via e-post.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.